O firme

Firma MAROŠ vznikla a začala podnikať od 1.4.1993 v priestoroch bitúnku v Trenčíne, po stagnácii, reštitúcii a úpadku štátneho podniku bývalého ZMP. Výrobným programom bolo zásobovanie výsekovým mäsom a predajom polotovarov. V roku 1999 sa firma transformovala z fyzickej osoby MAROŠ na spoločnosť s ručením obmedzeným MAROŠ, spol. s r.o. Začiatkom roku 2002 sa firma presťahovala do novo vybudovaných priestorov na Kasárenskej ulici v Trenčíne. Nové priestory spĺňajú najmodernejšie priemyselné ponímanie technológie výroby výsekového mäsa a mäsových výrobkov.

Sústredenie moderných strojov poskytuje nové možnosti a vytvára podmienky na výrobu širokého sortimentu mäsových výrobkov v špičkovej kvalite, ktorá vyhovuje prísnym hygienickým kritériám v Európskej únii. Firma je držiteľom úradného veterinárneho čísla SK 614 s možnosťou obchodovať so svojimi výrobkami v krajinách Európskej únie.

V ďalšom období existencie firmy je cieľom stabilizovať jej postavenie na trhu v Slovenskej republike a rozšíriť objem výroby pri dodržaní všetkých parametrov dnes už tradičnej kvality svojich výrobkov. Firma má ambície investovať do ďalšej infraštruktúry či už skladovacích priestorov alebo strojných výrobných zariadení.

Rýchly kontakt

Kasárenská č. 1708
+421 32 744 6161
maros@marosmaso.sk

Kde nás nájdete

Hlavné sídlo

Zoznam predajní

Katalóg produktov
© 2012 Maroš Masocentrum